Sámi Sutthu / Samisk Vrede /
Sami Rage (2015)
flags, bracelets

Commissioned work for the Sámi festival Márkomeannu in Evenes in northern Norway:
Sami Rage.

"Bak årets bestillingsverk står kunstneren Carola Grahn fra svensk side av Sápmi. Verket er
et spesialdesignet kamuflasjemønster som heter Samisk Vrede. Mønsteret er utgangspunkt
for en flagginstallasjon på festivalområdet og designet på årets festivalarmbånd. På det viset
bærer alle festivaldeltagere Samisk Vrede. Samisk Vrede er en analogi til begrepet Black Rage, som ble til i USA da psykiaterne William H. Grier og Price M. Cobbs ga ut boka Black Rage på slutten av 60-tallet. Boka beskriver psykisk uhelse blant mørkhudede personer i USA. Den handler om psykologisk stress som et resultat av strukturell diskriminering, og med konsekvenser som sinne, desperasjon og konflikt.

Ved å skape en parallell til begrepet vil Grahn synliggjøre den psykologiske dimensjonen av
sinnet som finnes blant mange samer i dag og som uttrykkes av kunstnere, artister og aktiv-
ister i Sápmi. Sinnet som en konsekvens av en normalisert undertrykkelse og som del av et
selvbilde og en identitet."
-Márkomeannu

http://carolagrahn.se/files/gimgs/21_flagga7409550pxbeskuren.jpg
http://carolagrahn.se/files/gimgs/21_samiskvredefix550px.jpg
http://carolagrahn.se/files/gimgs/21_armbandblue550.jpg