De bästa apparna för budgetering

Privatekonomi

De flesta människor har begränsade ekonomiska medel. Utgifter för boende, värme livsmedel, fritid mm ställer krav på hushållning av ens ekonomiska resurser. Därför är det viktigt att göra en realistisk budget för sin privata ekonomi. I våra digitala era finns det numera användbara appar som kan hjälpa en att få ordning på sin ekonomi. Låt dig inspireras nedan av de bästa applikationerna för budgetering av dina familjs ekonomi.

Varför är budgetering viktig?

Budgetering är viktig både för verksamheter och privata personer. Detta beror på behovet att använda sina begränsade ekonomiska resurser på bästa möjliga sätt. För privata individer handlar det om att göra en hushållsbudget. Detta kan beskrivas som en plan rörande hushållets inkomster och utgifter. För att vara meningsfull är det viktigt att budgeten baseras på realistiska och inte önsketänkande data rörande in- och utflöden av familjens pengar. Budgetering erbjuder en överblick rörande ens privata ekonomi. Målet är att säkra att man har tillräckligt med pengar för alla ens nödvändiga utgifter i hushållet. Typiska utgifter inkluderar hyra, räntor och amorteringar på lån, livsmedel, skola, elektricitet och värme. Vi svenskar värdesätter samtidigt vår fritid. Budgetering kan därför hjälpa oss att se till att vi sparar en del pengar för våra hobbyer och andra fritidsrelaterade aktiviteter.

Varför använda en budgeteringsapplikation?

Man kan göra en budget på gammaldags manér med papper och penna. Dock finns det idag budgeteringsapplikationer. Dessa budgetfokuserade appar är designade till att optimera dina utgifts- och besparingsrelaterade beslut som du och din familj gör varje månad. Handskrivna papperslappar med ens familjebudget kan lätt tappas bort. Fördelen med budgeteringsappar är att dessa samlar all dina relevanta ekonomiska data på ett och samma ställe. Vidare erbjuder apparna en bättre översikt av din ekonomiska situation och är alltid tillgängliga i din smartphone. Dessa appar är också värdefulla verktyg som hjälper dig att definiera dina ekonomiska mål. Därtill får du en bättre fortlöpande överblick rörande dina intäkter och utgifter. Appen ger dig värdefull information rörande hur pass väl du håller dig inom dina ekonomiska ramar och mål.

Budgeteringsappar är med andra ord ett värdefullt verktyg till att hålla reda på familjens in- och utgående ekonomiska strömmar. Vissa appar erbjuder standardiserade budgetmallar medan andra innehåller mer kundanpassade lösningar. Dessa applikationer kan vidare synkroniseras med dina bank- och kreditkort och erbjuda ett holistiskt perspektiv på privatekonomin.

Budgeteringsappar hjälper dig spara pengar för nöje

Livet består som bekant inte enbart av arbete och nödvändiga räkningar. De flesta människor har behov för nöje och underhållning i deras vardag. Budgeteringsapplikationer hjälper dig att hushålla med dina ekonomiska resurser och så att du även har pengar över för fritid och roliga aktiviteter.  Därmed kan dessa appar hjälpa dig att spara pengar för roliga fritidsaktiviteter som resor och online casinospel på svenskacasino.se. Endast genom att få ordning på din privata ekonomis nödvändiga utgifter kommer du kunna ha möjlighet att spendera pengar på roliga aktiviteter. Således kan budgeteringsappar spela en mycket viktig roll i detta sammanhang. Nedan kikar vi på några av de bästa apparna för budgetering.

Karma – hjälper dig att minska dina matutgifter

Tycker du också att dina matutgifter har exploderat i och med att livsmedel har blivit dyrare? I så fall är du långt ifrån ensam i Sverige. Applikationen Karma är designad till att hjälpa användaren att få ner sina matkostnader. Denna app ger dig överblick rörande dina matutgifter och gör det lättare för dig satt prioritera dina utgifter. Samtidigt gör du också en insats för miljön genom att använda denna applikation. Varje dag slänger butiker och restauranger ut stora mängder av mat som är fortfarande ätbart. Karam hjälper dig att spåra denna mat och gör det möjligt för dig att köpa livsmedel till nedsatta priser. Med andra ord är Karma bara både för din plånbok och för miljön.

Simplifi – förenklar din privata ekonomi

Simplifi är en av marknadens bästa budgeteringsapplikationer. Som namnet antyder handlar denna app om att göra din ekonomiska översikt enklare för dig och din familj. Appen är utvecklad av Quicken och erbjuder en användarvänlig och personanpassad budgetplan för din privata ekonomi. Appen ger dig värdefull uppdaterad information i realtid om dina utgifter under hela månaden. Appen är vidare synkad med ditt bankkonto. Detta innebär att du kan snabbt se sambandet mellan ditt saldo och dina fasta samt rörliga utgifter.

En stor fördel med Simplifi är att den erbjuder ett helikopterperspektiv på din privata ekonomi. Därmed får du en överblick rörande hur väl du uppnår dina uppsatta ekonomiska mål. Vidare kan appen hjälpa dig att identifiera och spara på mindre relevanta utgifter. Applikationen erbjuder också information om exempelvis abonnemang som du kanske inte behöver och hade glömt att du ens betalar för.

Denna app erbjuder följande styrkor:

 • Starka cashflow verktyg
 • Rekommendationer för moderata utgiftsnivåer
 • Gratis 30-dagars provande

Zeta – passar bra för par

Zeta är en unik budgeteringsapplikation som är specialdesignad för par. Oavsett om ni har en gemensam eller skild ekonomi så passar denna applikation för par som behöver får ordning på deras inkomster och utgifter. Denna applikation kan vara speciellt värdefull för unga par och nyblivna föräldrar. Applikationen hjälper paren att administrera deras inkomster och ta hand om utgifter inklusive fortlöpande räkningar.

Zeta erbjuder också följande värdefulla budgeteringsrelaterade funktioner:

 • Digitala checkar
 • Tillgång till Allpoint ATM nätverk
 • Kontaktlösa betalningar
 • Inga kontoavgifter

Sammantaget är Zeta en av de bästa mobilbaserade budgeteringsverktygen för unga par och nyblivna föräldrar.

Mint – populär app med 25 miljoner internationella användare

Mint är en av de allra mest populära applikationerna för budgetering på marknaden. I skrivande stund används den av omkring 25 miljoner användare runt om i världen. Applikationen är gratis och kan snabbt laddas ner i din mobil. Denna applikation hjälper dig att spåra utgifter och investeringar. Vidare kan man ställa in en funktion som påminner en om att betala specifika räkningar. Sammantaget tillhör denna app bland de mest robusta av sitt slag på marknaden.

Gordon Moody appen spelrelaterad terapi

Gambling och casinospelande har blivit ett uppskattat folknöje i Sverige. Den svenska spelmarknaden nettoomsättning uppgick faktiskt till hela 26 miljarder dollar 2021. Statistik visar att flertalet svenska spelare håller sin gambling inom rimliga och moderata gränser. Dock är överdrivet spelande och spelmissbruk ett reellt problem som inte kan ignoreras. Gordon Moody har utvecklat en applikation för just spelterapi. Denna app är helt gratis och kan smidigt och snabbt laddas ner i din smartphone eller surfplatta. Målet med denna applikation är hjälpa användaren att få tillbaka sin kontroll över sitt spelande och begränsa det till mer moderata nivåer. Denna applikation erbjuder flera konkreta och värdefulla funktioner för sina användare:

 • Online supportforum
 • Information om relevanta organisationer som kan hjälpa till
 • Självevaluering av ens spelberoende utifrån ett frågeformulär
 • Motiverande citat varje dag
 • Online live support
 • Diverse självhjälpövningar som exempelvis mindfulness mm

Slutsats

Budgeteringsapplikationer hjälper användarna att få ordning på deras inkomster och utgifter. Syftet med apparna är att säkra en optimal användning av ens begränsade resurser så att dessa räcker till både räkningar men även nöjen. Populära budgeteringsrelaterade appar är bland andra Simplifi, Zeta, Mint och Karma.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like